Hotline: +84 236 3 846 868

ĐỊA CHỈ VÀ BẢN ĐỒ

CANVAS HOTEL

Address : 234 Vo Nguyen Giap Street, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City

Tel : +84 236 3 846 868
FAX +84-24-3333-1100